Про нас

Департамент молодіжної політики та спорту Івано-Франківської міської ради є виконавчим органом Івано-Франківської міської ради, що утворюється міською радою. Департамент є підзвітним та підконтрольним міській раді, підпорядкованим міському голові, виконавчому комітету міської ради. Координує і спрямовує роботу департаменту заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів згідно з розподілом функційних обов’язків.

Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

– забезпечує реалізацію державних, обласних та міських програм у сфері фізичної культури та спорту, галузі молодіжної, гендерної політики,  захисту інтересів сім’ї та дітей;

– координує діяльність структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради у сфері створення належних умов для виховання дітей та молоді, розвитку їх здібностей та задоволення інтересів;

– бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики на регіональному рівні з питань фізичної культури і спорту та дозвілля молоді;

– сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів з їх кадрового укомплектування та зміцнення матеріально-технічної бази;

– забезпечує проведення профілактичних заходів з питань пропаганди та формування здорового способу життя молоді, проводить інформаційно-просвітницьку роботу з протидії поширенню у молодіжному середовищі соціально небезпечних хвороб.