Фінансово-господарська діяльність

Основні завдання відділу:

  • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Департаменту, його структурних підрозділів та складання звітності.
  • відображення у документах достовірної, у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями), фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами.
  • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності.
  • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності.
  • складання на підставі даних бухгалтерського фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності (декларації) в порядку, встановленому законодавствам.